Buurman & Buurman
Zeerijp
Hartelijk welkom op de site van V.O.F. Buurman & Buurman

Izak van Donk is in 1997 met zijn melkveehouderij vanuit Woerden verhuisd naar Zeerijp in
Groningen. In Zeerijp vond hij de ruimte en de mogelijkheden om zijn bedrijf uit te bouwen tot een
gezond en innovatief bedrijf.
Maar hij vond meer dan ruimte… In zijn buurman, Jaap Burema, inseminator van beroep, vond hij
een compagnon. Na een aantal jaren plezierige samenwerking, besloten zij een V.O.F. te vormen,
die de toepasselijke naam kreeg: Buurman & Buurman!

Sinds de oprichting van V.O.F. Buurman & Buurman is het melkveebedrijf gegroeid en pakken de
beide buurmannen tal van projecten op. Hier uit blijkt dat zij handiger zijn dan de televisiehelden
buurman en buurman!
Op eigen kracht hebben zij de ligboxenstal verlengd, veranderingen aangebracht in de ligboxenstal.
Hun visie op koecomfort en het welzijn van het vee is in de loop der jaren bijgesteld. Met name het
bieden van licht, lucht, rust en ruimte aan de veestapel zijn speerpunten in hun beleid. Een ruim
ligbed, voorzien van voldoende, kwalitatief goed én goedkoop boxstrooisel is een must voor de koe
en de boer!

Op zoek naar goedkope alternatieven voor zaagsel, ontdekten zij de Teagle Tomahawk. Een machine
die stro vermaalt tot fijn boxstrooisel. Dit product is goed te verwerken, neemt veel vocht op en
werkt niet verzurend zoals zaagsel.
Het boxstrooisel bevalt Jaap en Izak uitstekend. Zij hebben de Tomahawk aangeschaft,
aanpassingen aangebracht en gaan sinds een jaar 'de boer op' om bij collega's stro te malen.

Geïnteresseerd? Kijk verder op deze site.